logo-ecoinvestment

Čestný doktorát pre Jána Riapoša

Predseda slovenského paraolympijského zväzu Ján Riapoš získal titul doctor honoris causa (dr. h. c. ) v pondelok 19. Novembra 2018 v aule vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Čestný doktorát prevzal z rúk rektora vysokej školy prof. Vladimíra Krčméryho.

Pri príležitosti životného jubilea Jána Riapoša, mu vedecká rada školy udelila čestný doktorát v odbore sociálna práca za reprezentáciu Slovenska v zahraničí a 25 ročnú prácu s telesne znevýhodnenými športovcami. „Pán Riapoš vytvoril systém integrácie ťažko zdravotne postihnutých v športovej i vzdelávacej oblasti. Od roku 1993 reprezentuje Slovensko v stolnom tenise, je tiež štatutárom v Slovenskom zväze telesne postihnutých športovcov a založil stolnotenisovú ligu pre hendikepovaných i zdravých hráčov. Vychováva a motivuje ďalších hendikepovaných športovcov a reprezentantov slovenskej republiky," povedala v slávnostnom laudáciu prof. Alžbeta Mrázova.

 Počas slávnostného ceremoniálu na VŠZaSP sv. Alžbety si prevzali imatrikulačné listy a diplomy študenti odborov ošetrovateľstvo, sociálna práca, psychológia a misijná a charitatívna práca. Na záver ocenení poďakovali rektorovi a zároveň zakladateľovi VŠZaSP sv. Alžbety prof. Krčmérymu za 15 rokov fungovania školy a rozvoj sociálnej práce na Slovensku.

„Získanie titulu doctor honoris causa považujem za nesmiernu česť a veľmi si vážim rozhodnutie vedeckej rady školy a pán rektora. Je pre mňa povzbudením do ďalšej práce v prospech handicapovaných športovcov a v podpore slovenských paraolympionikov. Zároveň verím, že nám svoju priazeň zachovajú naši priatelia a podporovatelia aj naďalej," uviedol Ján Riapoš. 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, je slovenská súkromná vysoká škola so sídlom v Bratislave, ktorá bola oficiálne založená uznesením vlády SR č. 891/2003 z 24. septembra 2003. Jej zakladateľom je prof. Vladimír Krčméry, ktorý je aj jej rektorom. Škola sa hlási k tradícii kresťanského humanizmu a kresťanskej etiky. Vysokú školu, rovnako ako Slovenský paraolympijský výbor dlhé roky podporuje prezident ECO-INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.