logo-ecoinvestment

Moderne vybavená nemocnica v Ružomberku môže konkurovať špičkovým európskym pracoviskám

Pri príležitosti európskeho mesiaca osvety o kolorektálnom karcinóme Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN predstavila novinky, ktoré úzko súvisia s diagnostikou ochorení hrubého čreva a konečníka. Vedenie ÚVN SNP Ružomberok – FN zakúpilo ultratenký kolonoskop v hodnote 30 000 eur, ktorý zlepší diagnostiku u malých detí a u dospelých pacientov, pri ktorých by bolo vyšetrenie klasickým kolonoskopom bolestivé alebo nerealizovateľné.

V súčasnej dobe významného rozmachu programu Ministerstva Zdravotníctva zameraného na včasné vyhľadávanie kolorektálneho karcinómu je pediatrický kolonoskop účinným pomocníkom u pacientov so zmenenými anatomickými pomermi, ako sú napr. zrasty a stenózy po chirurgických a najmä gynekologických operáciách, pri astenickom habite alebo iných stavoch sťažujúcich až znemožňujúcich štandardnú kolonoskopiu. 

„Navyše na Gastroenterologickom pracovisku kliniky vnútorného lekárstva v súčasnosti rozširujeme endoskopické výkony aj o pediatrickú endoskopiu, kde sú nevyhnutné uvedené pediatrické endoskopy. Donedávna sme detských pacientov posielali do UN Martin, v súčasnosti sa zaškoľuje nová lekárka v detskej gastroenterológii a endoskopii, ktorá bude tento rok atestovať a tým pádom bude môcť poskytovať plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť aj pediatrickým pacientom,“ uviedol MUDr. Jozef Záň PhD.,

 ktorý je primárom gastroenterologického pracoviska. OZ Priatelia kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok, ktorého predsedom a zároveň námestníkom riaditeľa ÚVN pre nechirurgické odbory je MUDr. Antonín Hruboň Ph.D., tento rok darovalo klinike vnútorného lekárstva vybavenie v hodnote 109 201,20 eur. Časť finančných prostriedkov (60 000 eur) získalo občianske združenie od spoločnosti ECO - Investment a.s.. Zvyšná časť prostriedkov bola z 2% daní, ktoré OZ získalo za minulý rok. 

„Zdravie je to najcennejšie čo máme. Silnejší musia pomáhať slabším a my nie len že pomáhať musíme, my aj chceme. Chceme, aby naši zamestnanci, kolegovia, priatelia a všetci obyvatelia Ružomberka mali prístup k najmodernejším diagnostickým vyšetreniam a dostávali kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Každoročne finančne prispievame na nákup zariadení pre nemocnicu a budeme tak robiť aj naďalej,“ uviedol Ing. Milan Fiľo, 

prezident spoločnosti ECO - Investment a.s. Vďaka finančnej podpore od spoločnosti ECO - Investment a.s., ktoré darovalo finančné prostriedky Občianskemu združeniu Priatelia kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok, sa na gastroenterologické pracovisko kliniky vnútorného lekárstva mohol zakúpiť aj tretí automatický desinfektor – ľudovo povedané „práčka na endoskopy“. Vďaka nej sa môžu zefektívniť a urýchliť pracie procesy endoskopických prístrojov, čo v konečnom dôsledku umožní vykonať viac endoskopických vyšetrení denne a tým skrátiť čakacie doby pre pacientov. 

„Chcem poďakovať spoločnosti ECO - Investment a.s., ktorá je pravidelným prispievateľom nášmu občianskemu združeniu. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí čo i len malou čiastkou v uplynulom období prispeli k tomu, že naše OZ Priatelia kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok mohlo za necelé tri roky darovať ÚVN FN Ružomberok prístrojovú techniku, prípadne pomôcky slúžiace na zlepšenie starostlivosti o našich pacientov v celkovej sume 310 000 €,“ na záver povedal MUDr. Antonín Hruboň, Ph.D.