logo-ecoinvestment

Nový navigačný systém pre vojenskú nemocnicu SNP Ružoberok

Vedenie Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - FN, po desiatich rokoch, zakúpilo navigačný prístroj novej generácie pre Kliniku otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku v hodnote 237 000 eur.

Navigačný systém so špičkovým videoreťazcom a s možnosťou fúzie CT a MRI obrazu možnou technickou podporou pre 3D zobrazenie je v dnešnej dobe nevyhnutná technológia pri náročných endoskopických operáciách na prednej a strednej báze lebky, najmä pri chirurgii nádorov v oblasti na hranici mozgovej a nosovej dutiny.

Umožňuje tak minimálny traumatický prístup aj k nádorom, ktoré bolo v minulosti možné riešiť len vonkajším prístupom cez lebečnú dutinu. Táto oblasť je anatomicky veľmi komplikovaná a hraničí s vitálne dôležitými štruktúrami, ktorých poranenie môže byť pre pacienta veľmi rizikové. Navigácia poskytuje aj vyšší bezpečnostný štandard pre pacientov s revíznymi a inak náročnými operáciami prinosových dutín a okolia. Zariadenie pomáha aj mladším lekárom pri orientácii vo veľmi komplikovanom operačnom teréne ORL pracovisko v Ružomberku sa dlhodobo profiluje v tejto oblasti ako centrum pokročilej endoskopickej chirurgie prednej bázy lebky a koncentruje pacientov prakticky z celého Slovenska.

Súčasťou nového prístrojového vybavenia kliniky je aj ultrazvukový diagnostický prístroj na vyšetrenie mäkkých tkanív a vyšetrovacia ORL jednotka, ktorú ÚVN SNP Ružomberok – FN zakúpila z finančného daru od spoločnosti Mondi SCP a.s. v hodnote 50 000 eur. Pri príležitosti tlačovej konferencie, ktorá sa konala dňa 28.6.2017, odovzdali predstavitelia spoločnosti Mondi SCP a.s. symbolický šek zástupcovi riaditeľa ÚVN SNP Ružomberok – FN MUDr. Ladislavovi Slobodníkovi, MPH.

Mondi SCP a.s. patrí medzi pravidelných podporovateľov vojenskej nemocnice. Vďaka finančným prostriedkom od tamojšieho celulózo-papierenského podniku nadobudla Traumatologicko-ortopedická klinika moderný prístroj na základnú diagnostiku úrazov končatín. Nemocnica zrekonštruovala vďaka finačnej podpore Mondi SCP aj priestory čakárne v chirurgickom pavilóne, v detskom rehabilitačnom stacionári , či jednotku pooperačnej starostlivosti na ORL klinike.

 

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok