logo-ecoinvestment

Česko-slovenský holding ECO-INVESTMENT a.s. pripravuje v Slovinsku investíciu, ktorá bude v nasledujúcich mesiacoch jednou z najväčších v krajine

Spoločnosť získala od Agentúry pre životné prostredie Slovinskej republiky všetky potrebné povolenia a pokračuje v prípravách na spustenie nového papierenského stroja v najväčšom slovinskom závode na výrobu hygienických potrieb Paloma v meste Sladki Vrh.

Vedenie spoločnosti Paloma a jej majiteľ ECO – INVESTMENT a.s. v týchto dňoch predstavili plány na najväčšiu investíciu v histórii podniku s cieľom zvýšiť výrobnú kapacitu, produktivitu a zlepšiť pracovné podmienky v závode. Po získaní rozhodnutia Agentúry pre životné prostredia Slovinskej republiky pokračuje nadobudnutie všetkých potrebných povolení na začatie realizácie investície. Projekt zahŕňa novú jednotku na prípravu skladu, nový papierenský stroj o šírke 5, 5 m s pracovnou rýchlosťou 2 000 m/min, navíjacie zariadenie a nový skladovací systém materských kotúčov. Výsledkom investície bude vyššia efektívnosť a výroba 90 000 ton hygienických papierových výrobkov ročne.

Investícia je pre Palomu kľúčovým medzníkom v novodobej histórii podniku, ktorý má v regióne bývalej Juhoslávie silnú tradíciu.

„Po rozsiahlej internej a externej analýze sme prijali rozhodnutie ďalej podporovať a rozvíjať závod Paloma s cieľom zvýšiť jeho produktivitu. Po realizácii investície sa Paloma stane najsilnejším podnikom v rámci našej dcérskej spoločnosti SHP Group, ktorá je v prvej päťke producentov výrobkov papierovej hygieny v Európe. Vo všetkých našich podnikoch pracujeme na tom, aby sme boli stále lepším partnerom pre svojich zákazníkov a dodávateľov, ako aj pre svojich zamestnancov a ďalšie dotknuté strany. Na zabezpečenie dlhodobého úspechu, dôvery zákazníkov a pracovných miest je potrebné neustále zlepšovať produktivitu a konkurencieschopnosť. Máme pre to účinné štruktúry a efektívne aktíva,“ povedal prezident a predseda predstavenstva holdingu ECO-INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.

Generálny riaditeľ SHP Group Richard Žigmund v tejto súvislosti povedal: „Práve oznámený investičný projekt nového papierenského stroja a súvisiacej infraštruktúry je kľúčovým medzníkom pre spoločnosť Paloma, keďže ponúka 4 kľúčové výhody: zníženie prevádzkových rizík, zefektívnenie nákladov, zlepšenie kvality papiera v súlade s dopytom na trhu, zvýšenie výroby a produkcie, ktorá pokryje rastúcu spotrebu v regióne juhovýchodnej Európy.“

Nová investícia v Palome zabezpečí kontinuitu jej podnikateľských aktivít a podporí hospodársky rast v regióne so všetkými pozitívnymi vplyvmi na zamestnanosť, daňový a sociálny systém aj ekológiu.

 

O spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s.:

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu. Súčasť holdingu SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodné  združenie, ktoré zastrešuje 10 spoločností v 6 krajinách Európy s ročným obratom 220 mil. EUR. V šiestich výrobných závodoch SHP Group sa ročne vyrobí 170 tisíc ton papiera a v súčasnosti má viac ako 2 000 zamestnancov. SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe.