logo-ecoinvestment

Papier v Harmanci vyrábajú už takmer dvesto rokov

Závod na výrobu papierových výrobkov SHP Harmanec v tomto roku oslavuje 190. výročie svojho založenia. Charakter silnej a dynamicky sa rozvíjajúcej firmy si papiereň zachovala dodnes. V roku 2002 sa Harmanecké papierne premenovali na SHP Harmanec a stali sa súčasťou skupiny výrobných a obchodných spoločností, ktorých predmetom činnosti je výroba a distribúcia hygienických papierových produktov pod spoločným názvom SHP Group. SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodná spoločnosť združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu a patrí do portfólia holdingu ECO-INVESTMENT, a.s.

 

V súčasnosti je závod jedným z lídrov v oblasti ekologického spracovávania surovín na Slovensku. Nová moderná technológia zabezpečuje trvalú udržateľnosť výroby 100% recyklovaného papiera, čím výrazne šetrí životné prostredie. Za posledných 13 rokov sme investovali približne 7,5 mil. EUR do technológie, ktorá umožňuje zvyšovanie využitia zberového papiera vo výrobnom procese a 2,6 mil. EUR do čistenia odpadových vôd. Spolu teda 10,1 mil. EUR. V závode tak dnes dokážeme zo zberového papiera vyrobiť recyklovaný hygienický papier v špičkovej kvalite. Postupne chceme dosiahnuť z takzvaného zberáku výrobu 60 tisíc ton papiera ročne. V investíciách preto plánujeme pokračovať,“ uviedol prezident a predseda predstavenstva ECO-INVESTMENT, a. s. Milan Fiľo.

HP začalo viac prihliadať na dosahovanie vyššej rentability a v poslednom období začala spoločnosť pracovať aj so značkou a s inováciami. „V poslednom roku sme na trh priniesli viaceré produktové inovácie. Štvorvrstvový toaletný papier, vreckovky a kozmetické utierky ,,Delicate care“ získali viaceré ocenenia v súťaži Voľba spotrebiteľov 2018 a 2019 na Slovensku aj vČechách,“ hovorí generálny riaditeľ SHP Group Richard Žigmund. Poslednou z radu produktových noviniek je limitovaná edícia produktov Harmony Folklór, ktorou značka Harmony oslavuje 190. výročie založenia Harmaneckých papierní. Dizajn obalov folklórnej edície je inšpirovaný ľudovými vzormi z viacerých slovenských regiónov.

SHP Harmanec je silný regionálny zamestnávateľ, v podniku pracuje približne 400 ľudí z blízkeho okolia. Spoločnosť si zakladá na profesionalite a know-how svojich pracovníkov, pre ktorých sa snaží vytvárať optimálne pracovné podmienky. Aktívne podporuje lokálne komunity, školy a škôlky v rámci regiónu, buduje vzťahy najmä v sociálnej oblasti a v ochrane životného prostredia, úzko spolupracuje s miestnou samosprávou acirkvou.

 

Z histórie papierní

Papiereň v Harmanci vybudoval v roku 1829 banskobystrický kupec František Zikmund Leicht pôvodne ako fabriku na ručnú výrobu papiera. V polovici 19. storočia patrila k najmodernejším papierenským závodom v Rakúsko-Uhorsku. Na prelome 19. a 20. storočia sa tu začali vyrábať aj hygienické papierové výrobky. Najprv skladaný toaletný papier pod obchodnou značkou Hermandol, neskôr ručne rezané papierové obrúsky. Počas 2. svetovej vojny sa sortiment rozšíril o výrobu dámskych vložiek a detských plienok z buničitej vaty. Novodobá história papierne sa začala v roku 1972, kedy bol do prevádzky uvedený papierenský stroj na výrobu hygienických papierov a začala sa využívať nová surovina – zberový papier.