logo-ecoinvestment

Slovinský papierenský závod PALOMA je súčasťou holdingu ECO-INVESTMENT, a.s.

Spoločnosť ECO-INVESTMENT, a.s. koncom roka 2016 úspešne ukončila proces navýšenia základného imania v slovinskej spoločnosti Paloma d.d. v hodnote 18, 2 mil. EUR, čím dosiahla majoritný podiel v spoločnosti. V súlade so slovinskou legislatívou predložil ECO-INVESTMENT v priebehu mesiaca január 2017 povinnú ponuku na odkúpenie zostávajúcich akcií spoločnosti, ktorú úspešne zavŕšil 28. februára 2017 nadobudnutím 99, 7% podielu.

Paloma d.d. je slovinská spoločnosť s viac ako 140 ročnej históriou výroby a predaja produktov papierovej hygieny a je lídrom na trhoch juhovýchodnej Európy. Spoločnosť zamestnáva približne 700 zamestnancov, ročne vyprodukuje viac ako 68 000 ton výrobkov a dosahuje tržby 85 mil. Eur. Výrazná väčšina produkcie je určená na export do krajín juhovýchodnej a západnej Európy. Väčšinovým vlastníkom Paloma bol až do uskutočnenia transakcie štát.

"Výnos z upísaných nových akcií bude použitý na investície do výrobných zariadení, modernizácie výrobných postupov, zlepšenie pracovného prostredia a energetickej účinnosti výroby, ktoré urobia z Palomy moderné kompetenčné centrum," povedal Milan Fiľo, predseda predstavenstva ECO-INVESTMENT, a.s. "Na základe technického auditu sa v týchto mesiacoch pripravuje niekoľko scenárov ďalšieho rozvoja spoločnosti. Zavedenie nového papierenského stroja umožní v Palome produkcii viac ako 100 000 ton papiera ročne" spresnil Fiľo.

Spoločnosť Paloma sa v priebehu tohto roka stane integrálnou súčasťou skupiny SHP, ktorá sa skladá zo štyroch výrobných závodov na slovenskom, Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine a je jednou z najväčších výrobcov papierovej hygieny v regióne strednej a východnej Európy. Vhodnou konsolidáciou SHP Group a Paloma investor očakáva v roku 2017 posilnenie svojej pozície na trhoch CEE s kapacitou viac ako 200 000 ton hygienického papiera a hygienických papierových výrobkov ročne s ročným obratom takmer 215 mil. Eur. Synergický efekt zároveň umožní obom spoločnostiam plnohodnotne konkurovať najväčším medzinárodným korporáciám v odvetví ako sú SCA alebo Metsä Tissue.

O spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s.

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenská priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry a športu.