logo-ecoinvestment


Milan Fiľo

Milan Fiľo

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, Katedra ekonomiky a riadenia strojárskej výroby.

Po ukončení štúdia pracoval na Technickej univerzite ako asistent. V rokoch 1992 - 1993 zastával Milan Fiľo funkciu obchodného riaditeľa v spoločnosti ECOLEDER, s.r.o. V rokoch 1993 - 1995 pôsobil ako predseda predstavenstva spoločnosti FK Invest, a.s. a v rokoch 1994 a 1995 aj ako generálny riaditeľ spoločnosti ORE TRADE, s.r.o. Od roku 1995 bol predsedom predstavenstva a prezidentom akciovej spoločnosti ECO-INVEST, následne v roku 2016 predsedom predstavenstva spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s.

Je docentom na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde tiež úspešne absolvoval dizeratačnú skúšku a získal titul PhD. v oblasti priemyselného hluku. V júni 2007 mu Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku udelila titul docent. V roku 2006 mu bol udelený titul Doctor honoris causa za filantropiu a boj proti AIDS v rozvojových krajinách na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.