logo-ecoinvestment

celulóza a papier

Mondi SCP je joint venture spoločnosti SCP s nadnárodnou spoločnosťou Mondi Group a patrí k piatim najväčším integrovaným papierenským podnikom v Európe. Vyrába celulózu, grafický a obalový papier.

SHP Group je nadnárodná skupina výrobných a obchodných spoločností v oblasti hygienického papiera.

Je pridruženou súčasťou SHP Group. Ročná výrobná kapacita je 72 000 ton hygienického papiera.

Joint venture s nemeckým Mayer-Kuvert, ktorý je najväčším producentom obálok v Európe.

Eco-Bags je najväčším výrobcom papierových sáčkov v strednej a východnej Európe, produkuje 600 miliónov ročne.