logo-ecoinvestment

mondi

Mondi SCP, a.s.

Mondi SCP je jedným z najväčších výrobných podnikov skupiny Mondi a najväčší integrovaný závod na výrobu papiera a celulózy v Slovenskej republike, s výrobnou kapacitou 560,000 ton nenatieraného papiera, 66,000 ton obalového papiera a 100,000 ton vysušenej buničiny určenej na predaj. Po jeho poslednej investícii do nového regeneračného kotla je tento závod 100% energeticky sebestačný, pričom viac ako 94% výroby pochádza z obnoviteľných zdrojov. Drevo pochádza z dobre obhospodarovaných lesov s certifikáciou oboch nezávislých schém FSC™ a PEFC™. Narastajúce objemy výroby preto idú ruka v ruke s neustálym znižovaním dopadov na životné prostredie.

Mondi SCP v skratke

Najväčšia výroba celulózy a papiera na Slovensku, kde sa spracuje viac ako 2,0 mil. m3 guľatiny.

  • Najväčší súkromný zamestnávateľ v regióne.
  • 99% energeticky sebestačný.
  • Export 95% produktov.
  • Výrobná kapacita: 560,000 ton nenatieraného papiera, 66,000 ton obalového papiera, 100,000 ton vysušenej buničiny.
  • Max. rýchlosť je PM18: 1,580m/min. Najrýchlejši papierenský stroj.
  • Jeden z najväčších podporovateľov rozvoja miestnych komunít v tomto regióne.
mondi kniha

ECO-INVESTMENT, a.s. prínosy

V prvom rade stabilizácia postakvizičnej výkonnosti podniku a realizácia strategického rozvoja výroby a prevádzkových procesov

  • Úspešný strategický spoločný podnik Mondi a ECO-INVESTU od roku 2000, kedy ECO-INVEST predal 51% akcií.
  • Nadnárodná skupina Mondi Group.
  • Účasť na významných investíciach: Projekt „IMPULS“: Viac ako 241 miliónov EUR investovaných na zvýšenie produkcie a zníženie dopadu na životné prostredie. Projekt „RB3“: Viac ako 128 miliónov EUR investovaných do zvýšenia výroby buničiny a zelenej energie.
  • Investuje sa kontinuálne v priebehu rokov.
mondi lesy