logo-ecoinvestment

tauris logo

TAURIS, a.s.

Tauris Group má na Slovensku tri výrobné závody a je jednotkou v tomto segmente na slovenskom trhu. "Tauris" je známa značka s bohatou históriou.

Tauris Group v skratke

  • Tauris Group (Group) sa zaoberá spracovaním mäsa a výrobou mäsových výrobkov najvyššej kvality.
  • Tauris a.s., hlavný výrobný závod bol založený v roku 1992, po úspešnej privatizácii štátom vlastneného podniku na spracovanie mäsa. V rovnakom roku vznikol Tauris Nitria, ktorý sa špecializuje na výrobu trvanlivých mäsových výrobkov.
  • Tržby the Group získava prostredníctvom vlastnej siete 58 maloobchodných predajní (Tauris Cassovia), vlastnej veľkoobchodnej firmy Noema alebo prostredníctvom externých obchodných reťazcov a Horeca segmentu.
  • V roku 2007 vstúpila spoločnosť do ďalších mäsokombinátov - Fabuš v Myjave a Mäso Spiš. Touto akvizíciou posilnila svoje postavenie na slovenskom trhu a stala sa druhým najväčším producentom mäsa na Slovensku s objemom výroby presahujúcim 20.000 ton (2015).
  • V priebehu roka 2016 spoločnosť úspešne získala firmu Ryba Košice (spolu s distribučno logistickým centrom Calmar, s.r.o.). Ryba Košice je najpopulárnejší výrobca rybích výrobkov a šalátov na Slovensku. Táto akvizícia obohatila skupinu o vlastné logistické schopnosti a umožnila jej prepojenie so segmentom Horeca.
  • Systém riadenia kvality zabezpečuje stabilnú kvalitu finálneho produktu v priebehu celého procesu výroby až do finálnej podoby, dodávky a predaja. Bezpečnosť potravín je pod dohľadom systému HACCP, ktorý je zavedený vo všetkých výrobných závodoch.
  • V súčasnej dobe zamestnáva viac ako 1300 zamestnancov vo svojich 4 výrobných zariadeniach a 3 obchodných spoločnostiach.
tauris maso
tauris hodnoty

ECO-INVESTMENT, a.s. prínos

  • ECO-INVESTMENT, a.s. priniesol stabilitu a dlhodobú orientáciu na potreby a chute zákazníka, s osobitným dôrazom na kvalitu a tradíciu. Nepretržitými investíciami do výrobného zariadenia a strojov zabezpečuje čo najvyššiu kvalitu výrobkov, ktoré sú stále lepšie a odlišujú Tauris Group od svojich konkurentov.