logo-ecoinvestment

trafo logo

Trafo CZ, a.s.

Spoločnosť Trafo CZ, a.s. je najvýznamnejším českým výrobcom distribučných transformátorov. Nadväzuje na tradíciu výroby transformátorov a poskytovanie služieb spoločnosti VČE - transformátory, s.r.o. . Spoločnosť zabezpečuje komplexné služby v obore prevádzky a údržby distribučných transformátorov.

Trafo CZ je zmluvným partnerom Skupiny ČEZ pre dodávky nových transformátorov a súčasne pre zaisťovanie opráv. Popri tom ponúka svoje výrobky a služby i ostatným zákazníkom z radov energetických, priemyselných a iných organizácií.

Z pôvodnej opravovne transformátorov bola v 90-rokoch modernizovaná a rozšírená o nové technológie.

Dnešná výrobná kapacita je približne 800 kusov transformátorov ročne, s možnosťou dodávok všetkých možných prevedení podľa požiadaviek zákazníkov.

Trafo CZ, a.s. podporuje športové a kultúrne podujatia s dôrazom na východočeský región a pracuje tak systematicky na vylepšení svojho imidžu a všeobecného povedomia o firme. Tu je stručný prehľad akcií, na ktorých sa Trafo CZ podieľalo:

  • 2011 IIHF Inline Hockey World Championship
  • 84. Pardubická Juniorka, Pardubice
  • 300 Zatáček Gustava Havla, Hořice
  • Detský deň so srdiečkami
  • Basketbalová extraliga žien

trafo