logo-ecoinvestment

Filantropia

ECO-INVESTMENT a.s. podporuje verejne prospešné projekty na Slovensku, v Českej republike ale aj v Bosne a Hercegovine a v ďalších krajinách, kde pôsobí. Pri spolupráci s mestom Ružomberok zasiahol ECO - INVESTMENT svojimi aktivitami do všetkých oblastí rozvoja mesta. Pomoc regiónu znamená miliónové dotácie v oblastiach zdravotníctva, školstva, kultúry i ekológie. Pre ústrednú vojenskú nemocnicu nakúpil niekoľko kľúčových prístrojov, pomohol pri založení Katolíckej univerzity a podporuje jej činnosť. Pomáha úspešným športovým klubom, pomáha občianskym organizáciám pri skvalitňovaní života komunít. V spolupráci s bývalými i súčasnými zamestnancami papierní založil NADÁCIU SUPRA, ktorá pomáha rodinám papierní, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii.

Milan Fiľo významne prispieva na sirotince v Afrike a Ázii, a tiež na nemocnice pre chudobných a nakazených vírusom HIV, ktoré v rozvojových krajinách zakladá Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Niektoré zo subjektov, kam smerujú dotácie:

Zdravotníctvo
Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku
Národný onkologický ústav
Vzdelávanie
Katolícka univerzita v Ružomberku
Technická univerzita Košice
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
ZŠ Bystrická cesta 14, Ružomberok
Šport
Mestský basketbalový klub Ružomberok
Mestský futbalový klub Ružomberok
Slovenský paralympijský výbor
Kultúra
Dom kultúry A. Hlinku
Divadlo Hybernia
Kostol Panny Márie Víťaznej na Bielej Hore
Seniori
Senior - Denné centrum seniorov
Jednota dôchodcov
Klub dôchodcov Hrboltová
Klub diabetikov Ružomberok
Únia nevidiacich a slabozrakých
Ľudské príbehy
V spolupráci s Nadáciou SUPRA pomáha ECO-INVESTMENT, a.s. zdravotne a sociálne znevýhodneným zamestnancom a bývalým zamestnancom ružomberských papierní.
Ekológia
Projekt znovu zarybnenie rieky Hron